Anestezi Teknisyeni-Teknikeri

 1. Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
 2. Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
 3. Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
 4. Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
 5. Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
 6. Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
 7. Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
 8. Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
 9. Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.
 10.  (Ek:RG-20/11/2021-31665) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder.  Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.
 11. (Ek:RG-20/11/2021-31665) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular.
Başa dön tuşu