Çevre Sağlığı Teknisyeni-Teknikeri

  1. Bulaşıcı hastalıklar mücadelesinde görev alır.
  2. Tıbbi ve diğer atıkların yönetiminde ve denetiminde görev alır.
  3. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili konularda kontrol ve denetimlerde görev alır.
  4. İş sağlığı ve güvenliği denetiminde görev alır.
  5. Hava kirliliği ölçümü yapar, hava kirleticilerine karşı gerekli önlemleri alır.
  6. Gürültü kirliliği ölçümleri yapar, gürültü kirliliğine karşı gerekli önlemleri alır.
  7. Su güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerde görev alır.
Başa dön tuşu