Odyolog

Odyolog işitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

  1.   İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
  2.   İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.

ç) Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

d)  Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar.

e)   Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

f)   İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar.

g)  İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

ODYOLOJİ TEKNİSYENİ

Hastalara uygulanacak odyolojik tetkiklerin tamamının hastaya uygulanabilmesi için bu konuda yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Hasta bilgilerini deftere kaydetmek.

Sağlıklı sonuçlar alabilmesi için hastanın kendisini rahat hissetmesini sağlamak.

Yapılan testlerin sonucunu hasta veya hasta yakınına vermek.

Kullanmış olduğu cihazların sürekli bakımını yapmak.

Cihazların arızaya geçmemesi için gayret göstermek.

Göreviyle ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek.

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek.

 

Başa dön tuşu