Sağlık Eğitimcisi-Tıbbi Teknolog

  1. Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; birey ve toplumun sağlığının korunması sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek amacıyla sağlık eğitimi programları hazırlar ve uygular.
  2. Eğitim faaliyetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.
  3. Alanı ile ilgili politika geliştirilmesinde ve farkındalık oluşturmasında görev alır.
Başa dön tuşu