Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni- Teknikeri

  1. Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.
  2. Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.
  3. Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
  4. Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.
  5. Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.
  6. Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.
  7. Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.
  8.  (Yeniden Düzenleme: RG-20/11/2021-31665) Uzman tabip gözetiminde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
  9. (Yeniden Düzenleme:RG-20/11/2021-31665) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar.
Başa dön tuşu